product

Boek als Ritueel

Verhalen voor de
volgende generatie

Als een dierbare overlijdt, vullen herinneringen de leegte. Herinneringen aan een liefde, een familielid, een collega of vriend. Foreverbook biedt nabestaanden de kans om alle verhalen over hem of haar te bundelen in een hoogwaardig ontworpen boek. Zodat de herinneringen ook voor volgende generaties nooit verloren zullen gaan.

Foreverbook eindigt zijn reis als een verhaal dat in rust en op eigen wijze is geschreven door alle getuigen van een mensenleven. Daarmee is het méér dan een boek, een verdiepend ritueel.

‘Mensen denken
dat herinneren
pijnlijk kan zijn,
maar je zult zien,
verdriet komt
met het vergeten.’